Πίνακας προδιαγραφών για FAA-B / RZQSG-L(8)Y1

FAA100BUV1B / RZQSG100L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5
Ψύξη χώρου SEER   5.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593
  Απόδοση Pdesign kW 9.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.81
  SCOP/A   4.01
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,378
Ονομαστική απόδοση EER   3.01
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,578
  COP   3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά