Πίνακας προδιαγραφών για FAQ-C / RZQG-L(8)Y1

FAQ100CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ71CVEB / RZQG71L8Y1B FAQ100CVEB / RZQG100L8Y1B FAQ71CVEB / FAQ71CVEB / RZQG100L8Y1B FAQ71CVEB / FAQ71CVEB / RZQG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5
Ψύξη χώρου SEER   6.51 6.51 6.11 5.10 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 366 366 545 652 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.8 9.5 9.50 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.33 6.33 10.2 11.30 12.71
  SCOP/A   4.02 4.02 4.01 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,205 2,205 3,562 4,164 4,683
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,000 1,315
  EER     3.40 3.62
  COP     3.70 3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A A
    Θέρμανση     A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8
Σημειώσεις   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°