Πίνακας προδιαγραφών για FBA-A(9)

FBA100A2VEB FBA125A2VEB FBA140A2VEB FBA35A2VEB9 FBA50A2VEB9 FBA60A2VEB9 FBA71A2VEB9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 36.0 38.0 38.0 37.0 37.0 31.0 31.0
    Μέτρια dBA 33.0 35.0 35.0 34.0 34.0 28.0 28.0
    Χαμηλή dBA 30.0 32.0 32.0 29.0 29.0 25.0 25.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 32.0 35.0 35.0 32.0 32.0 28.0 28.0
    Χαμηλή dBA 30.0 32.0 32.0 29.0 29.0 25.0 25.0
    Υψ. dBA 34.0 37.0 37.0 35.0 35.0 30.0 30.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8 8 8 8
  Κοχλίες 40 40 40 40 40 40 40
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2 2 2 2
  Φύλλα στεγανοποίησης 5 5 5 5 5 5 5
  Σφιγκτήρες 4 4 4 4 4 4 4
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66 BRC4C65, BRC4C66
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   14.00 15.40
Piping connections Liquid ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.52 9.52 9.52 6.35 6.35 6.35 9.52
  Gas Εξ.Διάμ. χιλ. 15.90 15.90 15.90 9.52 12.70 12.70 15.90
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58.0 62.0 62.0 60.0 60.0 56.0 56.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 1,400 1,400 1,400 700 700 1,000 1,000
    Βάθος χιλ. 800 800 800 800 800 800 800
    Ύψος χιλ. 245 245 245 245 245 245 245
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
  Χρώμα   Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο) Άβαφο (γαλβανισμένο)
Βάρος Μονάδα kg 46.0 46.0 46.0 28.0 28.0 35.0 35.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 150 150 150 150 150 150 150
    Ονομ. Pa 40 50 50 30 30 30 30
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 29.0 34.0 34.0 15.0 15.0 18.0 18.0
      Μέτρια m³/min 26.0 29.0 29.0 12.5 12.5 15.0 15.0
      Χαμηλή m³/min 23.0 23.5 23.5 10.5 10.5 12.5 12.5
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 23.0 23.5 23.5 10.5 10.5 12.5 12.5
      Μέτρια m³/min 26.0 29.0 29.0 12.5 12.5 15.0 15.0
      Υψ. m³/min 29.0 34.0 34.0 15.0 15.0 18.0 18.0
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων χιλ. 625 625 625 625 625 625 625
Απόδοση θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   13.5 15.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά