Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-C8 / RXS-K

FBQ35C8VEB / RXS35K2V1B FBQ50C8VEB / RXS50K2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.40 5.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 530 825
  EER   3.21 3.03
  COP   3.51 3.42
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   B B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 5.50
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°