Πίνακας προδιαγραφών για FBQ-D / RZQSG-L(8)Y1

FBQ100D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 (2)     12.0 (2)       13.4 (2)
Ψύξη χώρου SEER   5.61 5.10 5.10 5.47 4.80 4.80 4.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 593 652 652 768 875 875 875
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A A B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
  SCOP/A   4.15 3.80 3.80 4.01 3.80 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A A+ A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,564 2,800 2,800 2,653 2,800 2,800 2,800
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,418     1,858
  EER   3.35 (1)     3.23 (1)       3.06 (1)
  COP   3.67 (1)     3.63 (1)       3.40 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A     A
    Θέρμανση   A     A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80 (2)     13.50 (2)       15.50 (2)
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ       (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°       (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC     (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825     (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
    (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ