Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / ARXM-N9

FCAG71AVEB / ARXM71N2V1B9
Απόδοση ψύξης Μέγ. kW 7.05
  Ονομ. kW 6.80
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,083
  EER   3.14
  COP   3.38
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50
  Μέγ. kW 7.58
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.