Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RXM-M9

FCAG35AVEB / RXM35M3V1B9 FCAG50AVEB / RXM50M3V1B9 FCAG60AVEB / RXM60M3V1B9
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 3.50 5.00 5.70
Ψύξη χώρου SEER   6.35 6.54 6.40
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 193 266 312
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 5.00 5.70
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 3.32 4.36 4.71
  SCOP/A   4.90 4.30 4.20
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 948 1,419 1,569
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 471 697 862
  EER   3.72 3.58 3.31
  COP   3.77 3.70 3.38
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.20 6.00 7.00
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.