Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-A / RZAG-A

FCAG35AVEB / RZAG35A2V1B FCAG50AVEB / RZAG35A2V1B FCAG50AVEB / RZAG50A2V1B FCAG60AVEB / RZAG50A2V1B FCAG60AVEB / RZAG60A2V1B FCAG71AVEB / RZAG60A2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7
  Μέγ. kW 4.5 4.5 6.0 6.0 6.5 6.5
  Ονομ. kW 3.5 3.5 5.0 5.0 6.0 6.0
Ψύξη χώρου SEER   7.30 7.40 6.80 6.93 6.60 6.82
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 168 166 257 252 318 308
  Απόδοση Pdesign kW 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 3.30 3.30 4.30 4.30 4.60 4.60
  SCOP/A   4.30 4.41 4.30 4.35 4.25 4.39
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,074 1,048 1,398 1,384 1,515 1,467
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 398 383 641 628 882 792
  EER   4.40 4.57 3.90 3.98 3.40 3.79
  COP   4.30 4.41 3.71 3.75 3.40 3.53
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A C B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 4.00 5.80 5.80 7.00 7.00
  Ελάχ. kW 1.40 1.40 1.50 1.50 1.60 1.60
  Μέγ. kW 5.00 5.00 6.00 6.00 7.50 7.50