Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-B / AZQS-B(8)V1

FCAG71BVEB / AZQS71B2V1B FCAG100BVEB / AZQS100B8V1B FCAG125BVEB / AZQS125B8V1B FCAG140BVEB / AZQS140B8V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 6.8 (1) 9.5 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 7.5 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Ονομαστική απόδοση EER   3.11 (3) 3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.61 (3) 3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,093 1,480
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B A
    Θέρμανση   A B
Ψύξη χώρου Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 6.8 9.5 12.1 13.0
  SEER   5.70 5.50 5.16 5.94
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 418 605 1,406 1,314
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
  Απόδοση Pdesign kW 6.3 7.6 7.8 11.6
  SCOP/A   4.00 3.85 3.67 3.96
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,216 2,762 2,969 4,089
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ