Πίνακας προδιαγραφών για FCAG-B / RZQ-C

FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQ200C7Y1B FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQ250C7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 20.0 (1) 24.1 (1)
Ψύξη χώρου SEER   5.60 5.09
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,145 2,842
  Απόδοση Pdesign kW 20.0 24.1
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 11.2 12.1
  SCOP/A   3.51 3.59
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 4,464 4,700
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 23.0 (2) 26.4 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Σε αυτή την τιμή δεν περιλαμβάνεται μείωση της απόδοσης από τη λειτουργία απόψυξης. (3) - Σε αυτή την τιμή δεν περιλαμβάνεται μείωση της απόδοσης από τη λειτουργία απόψυξης.