Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1

FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00 13.40 9.50 12.00 6.80
Ψύξη χώρου SEER   7.00 6.91 6.61 7.00 6.61 6.75 5.10 5.10 6.91
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 475 345 636 475 636 1,191 652 824 345
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00 13.40 9.50 12.00 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++   A A A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 11.30 7.60 12.66 11.30 12.66 11.78 11.30 12.71 7.60
  SCOP/A   4.80 4.54 4.63 4.80 4.63 4.38 3.80 3.80 4.54
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A++ A++ A++   A A A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,296 2,344 3,829 3,296 3,829 3,766 4,164 4,683 2,344
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,075   1,523           831
  EER   4.42 4.09 3.94 4.42 3.94 3.18 3.75 3.61 4.09
  COP   4.99   4.40     4.12     4.80
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A           A
    Θέρμανση   A   A           A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.80   13.50     15.50     7.50
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
Ψύξη χώρου ηs, c %           266.88
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) ηs,h %           172.10