Πίνακας προδιαγραφών για FCAHG-H

FCAHG71HVEB FCAHG100HVEB FCAHG125HVEB FCAHG140HVEB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 36.0 44.0 45.0 45.0
    Μέτρια dBA 33.0 39.0 40.0 41.0
    Χαμηλή dBA 29.0 33.0 35.0 37.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 33.0 39.0 40.0 41.0
    Χαμηλή dBA 29.0 33.0 35.0 37.0
    Υψ. dBA 36.0 44.0 45.0 45.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Κοχλίες 4 4 4 4
  Οδηγός εγκατάστασης 1 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 2 2 2 2
  Φύλλα στεγανοποίησης 1 1 1 1
  Υλικό σφικτήρα καλωδίου 7 7 7 7
  Σφιγκτήρες 1 1 1 1
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 6.80 9.50 12.10 13.40
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων   VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Sound power level Ψύξη dBA 53.0 61.0 61.0 61.0
  Θέρμανση dBA 53.0 61.0 61.0 61.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 840 840 840 840
    Βάθος mm 840 840 840 840
    Ύψος mm 288 288 288 288
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Βάρος Μονάδα kg 25.0 25.0 25.0 25.0
Διακοσμητική μάσκα 2 Βάρος kg 10.3 10.3 10.3 10.3
  Μοντέλο   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Διαστάσεις Βάθος mm 950 950 950 950
    Πλάτος mm 950 950 950 950
    Ύψος mm 148 148 148 148
Διακοσμητική μάσκα 3 Διαστάσεις Βάθος mm 950 950 950 950
    Ύψος mm 106 106 106 106
    Πλάτος mm 950 950 950 950
  Μοντέλο   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Βάρος kg 6.5 6.5 6.5 6.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 23.6 30.8 32.1 32.1
      Μέτρια m³/min 18.8 24.6 25.5 25.5
      Χαμηλή m³/min 13.7 18.3 19.7 19.7
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 13.7 19.1 21.2 21.2
      Μέτρια m³/min 18.8 25.7 27.3 27.3
      Υψ. m³/min 23.6 32.2 34.4 34.4
Διακοσμητική μάσκα Βάρος kg 5.5 5.5 5.5 5.5
  Μοντέλο   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Διαστάσεις Ύψος mm 65 65 65 65
    Βάθος mm 950 950 950 950
    Πλάτος mm 950 950 950 950
Απόδοση θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 7.50 10.8 13.5 15.5
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (1) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (2) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών. (2) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών. (2) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών. (2) - Η BYCQ140E2W1W διαθέτει λευκές μονώσεις. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στο λευκό είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς δεν συνιστάται η τοποθέτηση της διακοσμητικής μάσκας του BYCQ140E2W1W σε περιβάλλοντα που είναι εκτεθειμένα σε συσσωρεύσεις ακαθαρσιών.
  (3) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες. (3) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες. (3) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες. (3) - BYCQ140E2W1: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με γκρι γρίλιες. BYCQ140E2W1W: στάνταρ μάσκα σε κατάλευκο με λευκές γρίλιες. BYCQ140E2W1B: μαύρη στάνταρ μάσκα με μαύρες γρίλιες.