Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RXS-L3

FCQG35FVEB / RXS35L3V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.3
  Μέγ. kW 4.0
  Ονομ. kW 3.4 (2)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.5
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. VP25 (Εξωτερική διάμ. 32, Εσωτερική διάμ. 25)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 455
  EER   3.74 (1)
  COP   3.50 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.20 (2)
  Ελάχ. kW 1.3
  Μέγ. kW 5.2
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - 220V
  (4) - 230V
  (5) - 240V