Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQG71L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L8Y1B FCQG71FVEB / RZQG71L8Y1B FCQG100FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG140FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG71FVEB / FCQG71FVEB / RZQG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG71FVEB / FCQG71FVEB / RZQG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQG140L7Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW     6.8 9.5             12.0           13.4
Ψύξη χώρου SEER   6.80 5.1 6.72 6.8 6.80 5.10 5.1 5.10 5.1 5.10 6 6.00 5.10 5.10 5.1 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 350 467 355 489 489 652 652 652 652 652 700 700 824 824 824 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.8 6.80 9.5 9.50 9.50 9.5 9.50 9.5 9.50 12 12.00 12.00 12.00 12 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ B A++ A++ A++ B B B B B A+ A+ B B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.33 6 6.33 11.3 11.30 11.30 11.3 11.30 11.3 11.30 12.66 12.66 12.71 12.71 12.71 12.71
  SCOP/A   4.20 3.8 4.20 4.61 4.61 3.80 3.8 3.80 3.8 3.80 4.1 4.10 3.80 3.80 3.8 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A+ A++ A++ A A A A A A+ A+ A A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,110 2,211 2,110 3,432 3,432 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,323 4,323 4,683 4,683 4,683 4,683
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh     1,005 1,225             1,610
  EER       3.39 3.87             3.73           3.21
  COP       3.97 4.15             3.63           3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη       A A             A
    Θέρμανση       A A             A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW     7.5 10.8             13.5           15.5
Σημειώσεις     (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ             (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ           (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
      (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°             (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°           (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
    (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ         (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ           (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ