Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQG-L8/7V1

FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L8V1B FCQG71FVEB / RZQG71L8V1B FCQG100FVEB / RZQG100L8V1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L8V1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L8V1B FCQG125FVEB / RZQG125L8V1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L8V1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L8V1B FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L8V1B FCQG140FVEB / RZQG140L7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5     12.0       13.4
Ψύξη χώρου SEER   5.10 6.80 6.80 5.10 5.10 6.00 5.10 5.10 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 467 350 488.971 652 652 700 824 824 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A++ A++ A A A+ A A A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.33 11.30 11.30 11.30 12.66 12.71 12.71 12.71
  SCOP/A   3.80 4.20 4.61 3.80 3.80 4.10 3.80 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+ A++ A A A+ A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,211 2,110 3,431.67 4,163 4,163 4,322.927 4,683 4,683 4,683
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,005 1,225     1,610       2,085
  EER     3.39 3.87     3.73       3.21
  COP     3.97 4.15     3.63       3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A A     A
    Θέρμανση     A A     A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8     13.5       15.5
Σημειώσεις   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ       (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°       (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ