Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-L(3/8)V1

FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L3V1B FCQG100FVEB / RZQSG100L8V1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L8V1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L8V1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8V1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L8V1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L8V1B FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L8V1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   9.5     12.0       13.4
Ψύξη χώρου SEER   5.10 6.50 5.10 5.10 5.30 4.80 4.80 4.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 467 511.538 652 652 792.453 875 875 875
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A++ A A A B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00 7.60 7.60 7.60 8.03 7.60 7.60 7.60
  SCOP/A   3.80 4.10 3.80 3.80 4.01 3.80 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A+ A A A+ A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,211 2,595.122 2,800 2,800 2,803.491 2,800 2,800 2,800
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   1,440     1,870
  EER     3.30     3.21       3.01
  COP     3.54     3.41       3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A     A
    Θέρμανση     B     B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   10.8     13.5       15.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ       (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°       (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
      (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ