Πίνακας προδιαγραφών για FCQG-F / RZQSG-L(8)Y1

FCQG100FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG125FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG140FVEB / RZQSG140L7Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L8Y1B FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L8Y1B FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5 12.0 13.4
Ψύξη χώρου SEER   6.5 5.3   4.8 5.1 4.8 5.1 4.8
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 512 793   875 652 875 652 875
  Απόδοση Pdesign kW 9.5 12   12 9.5 12 9.5 12
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A   B B B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.6 8.03   7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
  SCOP/A   4.1 4.01   3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+   A A A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,596 2,804   2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,440 1,870 2,225
  EER   3.30 3.21 3.01
  COP   3.54 3.41 3.41
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8 13.5 15.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (3) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (4) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825
        (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ