Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQG-L9V1

FCQHG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L9V1B FCQHG71FVEB / FCQHG71FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG71FVEB / FCQHG71FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG71FVEB / RZQG71L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 9.5   12.0     13.4     6.8
Ψύξη χώρου SEER   7.00 7.00 6.61 7.00 6.61   5.10 5.10 6.91
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 475 340 636 475 636   652 824 345
  Απόδοση Pdesign kW 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00   9.50 12.00 6.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++   B B A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 11.30 7.60 12.66 11.30 12.66   11.30 12.71 7.60
  SCOP/A   4.80 4.54 4.63 4.80 4.63   3.80 3.80 4.54
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A+ A++ A++ A++   A A A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 3,296 2,344 3,829 3,296 3,829   4,164 4,683 2,344
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,075   1,500           830
  EER   4.42   4.00     3.35     4.09
  COP   4.99   4.40     4.12     4.80
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A   A           A
    Θέρμανση   A   A           A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.8   13.5     15.5     7.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825