Πίνακας προδιαγραφών για FCQHG-F / RZQG-L9V1

FCQHG100FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG71FVEB / RZQG71L9V1B FCQHG100FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG71FVEB / FCQHG71FVEB / RZQG100L9V1B FCQHG125FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG71FVEB / FCQHG71FVEB / RZQG125L9V1B FCQHG140FVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5     12.0     13.4
Ψύξη χώρου SEER   7.00 6.91 7.00 7.00 5.10 6.61 6.61 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 340 345 475 475 652 636 636 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ B A++ A++ B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 11.30 12.66 12.66 12.71
  SCOP/A   4.54 4.54 4.80 4.80 3.80 4.63 4.63 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A A++ A++ A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,344 2,344 3,296 3,296 4,164 3,829 3,829 4,683
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   830 1,075     1,500
  EER     4.09 4.42     4.00     3.35
  COP     4.80 4.99     4.40     4.12
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A A     A
    Θέρμανση     A A     A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8     13.5     15.5
Σημειώσεις   (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°