Πίνακας προδιαγραφών για FDA-A / RZQG-L9V1

FDA125A5VEB / RZQG125L9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.00
Ψύξη χώρου SEER   5.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 723
  Απόδοση Pdesign kW 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 12.71
  SCOP/A   4.21
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 4,227
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,600
  EER   3.75
  COP   3.83
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.50
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά