Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RQ-BW1

FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (6)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26
Ονομαστική απόδοση EER   2.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,395
  COP   3.24
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
    Θέρμανση   C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.6 (7)
Σημειώσεις (1) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (2) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (3) - Οι τιμές θορύβου μετρώνται σε ημιανηχοϊκό θάλαμο.
  (4) - Η θερμική απόδοση ισχύει μόνο για συνδυασμό με εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας
  (5) - Για τη σωλήνωση αποστράγγισης της εξωτερικής μονάδας, απαιτείται κιτ σωλήνωσης αποστράγγισης (προαιρετικό).
  (6) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (7) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (8) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°