Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RR-BW1

FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9
  Αποχέτευση OD mm 26
Ονομαστική απόδοση EER   2.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,395
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°