Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-D3/D9V1

FDQ125B8V3B9 / RZQ125D9V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (3)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9
  Αποχέτευση OD mm 26
Ψύξη χώρου SEER   3.50
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,978
  EER   3.16
  COP   3.88
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.0 (4)
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°