Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQ-DV1

FDQ125B8V3B9 / RZQ125D7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9
  Συμπυκνωμάτων OD mm 26
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,978
  EER   3.16
  COP   3.88
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14.0 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°