Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B / RZQS-DV1

FDQ125B8V3B9 / RZQS125D7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.5 (1)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,148
  EER   2.91
  COP   3.53
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C
    Θέρμανση   B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 14 (2)
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°