Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-B

FDQ125B8V3B9 FDQ200B8V3B9 FDQ250B8V3B9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Χαμηλή dBA 44.0 45.0 47.0
  Ψύξη Υψ. dBA 44.0 45.0 47.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού 1 1 1
Control systems Wired remote control     BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   20.0 24.1
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.52 9.52 12.70
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 15.9 22.2 22.2
  Αποχέτευση     OD Ø25.0 OD Ø25.0
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > χιλ. 350 450 450
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 75.0 81.0 82.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 1,400 1,400 1,400
    Βάθος χιλ. 662 900 900
    Ύψος χιλ. 350 450 450
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας Γαλβανισμένος χάλυβας
  Colour   Άβαφο Άβαφο Άβαφο
Βάρος Μονάδα kg 59.0 89.0 94.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 150 250 250
    Ονομ. Pa 150 250 250
    Χαμηλή Pa 150 250 250
Απόδοση θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW   23.0 26.4
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50
  Όνομα   V3 V3 V3
  Τάση V 230 230 +/-10% 230 +/-10%
Σημειώσεις (1) - Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις. (1) - Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις. (1) - Οι τιμές θορύβου μετριούνται σε ημι-ανηχοϊκό θάλαμο με διορθώσεις.
  (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα. (2) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετριέται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 m από τη μονάδα.
  (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου. (3) - Η στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τα σχέδια στάθμης θορύβου.
  (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή. (4) - Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην ισχύ που παράγεται από μία ηχητική πηγή.
  (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. (5) - Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης, στην πινακίδα αναγνώρισης μονάδας και στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.