Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C / RZQG-L(8)Y1

FDQ125C5VEB / RZQG125L8Y1B FDQ125C7VEB / RZQG125L8Y1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 12.0 12.0
Ψύξη χώρου SEER   5.81 5.81
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 723 723
  Απόδοση Pdesign kW 12 12
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 12.71 12.71
  SCOP/A   4.21 4.21
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 4,227 4,227
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,600 1,600
  EER   3.75 3.75
  COP   3.83 3.83
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 13.5 13.5
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°