Πίνακας προδιαγραφών για FDQ-C

FDQ125C5VEB FDQ125C7VEB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 40
    Χαμηλή dBA 33 33
  Ψύξη Χαμηλή dBA 33 33
    Υψ. dBA 40 40
Συστήματα ελέγχου Wired remote control   BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 12.5 (1) 12.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 15.9 15.9
  Drain   VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.35
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.35
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > χιλ. 350 350
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 66 66
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος χιλ. 1,400 1,400
    Βάθος χιλ. 700 700
    Ύψος χιλ. 300 300
Casing Material     Γαλβανισμένος χάλυβας
  Colour   Άβαφο (γαλβανισμένο) Not painted
Βάρος Μονάδα kg 45 45
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή Pa 200 200
    Ονομ. Pa 50 50
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων χιλ. 625 625
Διακοσμητική μάσκα Βάρος kg 6.5 6.5
  Μοντέλο   BYBS125DJW1 BYBS125DJW1
  Διαστάσεις Ύψος χιλ. 55 55
    Βάθος χιλ. 500 500
    Πλάτος χιλ. 1,500 1,500
  Χρώμα   Λευκό (10Y9/0.5) Λευκό (10Y9/0.5)
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Συνολική απόδοση Ονομ. kW 14.0 (2) 14.0
Power supply Phase   1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60
  Όνομα   VE VE
  Τάση V 220-240/220 220-240/220
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB, εξωτερική θερμοκρ. 35°CDB ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.
  (3) - Οι τιμές απόδοσης αντιστοιχούν στις καθαρές τιμές και περιλαμβάνουν μικρή απόκλιση προς τα κάτω για τη λειτουργία ψύξης (προς τα πάνω για τη λειτουργία θέρμανσης) που αντιστοιχεί στη θέρμανση του κινητήρα ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας. (3) - Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω.
  (4) - Οι τιμές ηχητικής πίεσης ισχύουν για μονάδα με είσοδο αέρα από πίσω. (4) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC
  (5) - κατηγορία μονάδας PED: εξαιρείται από το πλαίσιο της PED (Οδηγία για συσκευές πίεσης) λόγω του άρθρου 1, στοιχείο 3.6 της 97/23/EC (5) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m (οριζόντια), υψομετρική διαφορά: 0m