Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F / 2MXM-M

FDXM25F2V1B / FDXM25F2V1B / 2MXM50M2V1B FDXM25F2V1B / FDXM35F2V1B / 2MXM50M2V1B FDXM25F2V1B / FDXM50F2V1B / 2MXM50M2V1B FDXM35F2V1B / FDXM35F2V1B / 2MXM50M2V1B FDXM35F2V1B / FDXM50F2V1B / 2MXM50M2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 780 770 713 761 704
  EER   3.21 3.25 3.51 3.29 3.55
  COP   3.66 3.64 3.61 3.62 3.61
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kW 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ