Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RXS-L

FDXM50F3V1B / RXS50L2V1B FDXM60F3V1B / RXS60L2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.00 6.00
Ψύξη χώρου SEER   5.72 5.51
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 306 381
  Απόδοση Pdesign kW 5.00 6.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.00 4.60
  SCOP/A   3.93 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,425 1,693
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. χιλ. 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων OD χιλ. VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Ονομαστική απόδοση EER   3.03 2.91
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 825 1,030
  COP   3.10 3.21
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B C
    Θέρμανση   D C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.80 7.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά