Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F3 / RZAG-MV1

FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1)
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 377 380 334 416 423 379 387
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.70 4.70 4.70 7.80 7.80 7.80 7.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,537 1,589 1,485 2,438 2,540 2,324 2,421
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2)
Ψύξη χώρου SEER   6.32 6.27 7.12 8.00 7.86 8.77 8.60
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) SCOP/A   4.28 4.14 4.43 4.48 4.30 4.70 4.51
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m     (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.     (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.   (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.