Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9 / 3MXM-N8

FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 3MXM52N2V1B8
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 5.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 606
  EER   4.12
  COP   3.69
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Ψύξη χώρου Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 276
  Απόδοση Pdesign kW 5.00
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 4.80
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 1,754
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 6.80
Ψύξη χώρου SEER   6.36
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) SCOP/A   3.83
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά