Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F / RXS-F

FDXS60F2VEB / RXS60F4V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.7
  Μέγ. kW 6.5
  Ονομ. kW 6.0 (2)
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 12.7
  Συμπυκνωμάτων OD mm VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,030
  EER   2.91 (1)
  COP   3.21 (1)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   C
    Θέρμανση   C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.0 (3)
  Ελάχ. kW 1.7
  Μέγ. kW 8.0
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
  (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°