Πίνακας προδιαγραφών για FDXS-F

FDXS25F2VEB FDXS35F2VEB FDXS60F2VEB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 35 35 38
    Μέτρια dBA 33 33 36
    Χαμηλή dBA 27 27 30
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33 35
    Χαμηλή dBA 27 27 30
    Υψ. dBA 35 35 38
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2 2 2
  Σφιγκτήρες 6 6 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4 4 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 12.7
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53 53 56
  Θέρμανση dBA 53 53 56
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 750 750 1,150
    Βάθος mm 620 620 620
    Ύψος mm 200 200 200
Βάρος Μονάδα kg 21.0 21.0 30.0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60
  Όνομα   VE VE VE
  Τάση V 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω. (1) - Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω. (1) - Ο θόρυβος λειτ. βασίζεται στην είσοδο αναρ. πίσω πλευράς και στο ESP 40Pa. Θόρυβος λειτ. για την είσοδο αναρ. κάτω πλευράς: [ήχος λειτ. για εισαγωγή αναρ. οπίσθιας πλευράς] +5 dB. Ωστόσο, σε περίπτωση εγκατάστασης κατά την οποία η εξ. στατική πίεση (ESP) είναι μειωμένη, ο θόρυβος λειτουργίας μπορεί να αυξηθεί κατά 5dB ή παραπάνω.
  (2) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (2) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί. (2) - Κατά τη σύνδεση με σύστημα εξωτερικής μονάδας multi, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του συστήματος multi που πρόκειται να συνδεθεί.