Πίνακας προδιαγραφών για FFQ-B9V / RXL-K

FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.50
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 365
  EER   3.42
  COP   3.48
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   B
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°