Πίνακας προδιαγραφών για FFQ-B9V / RXS-F

FFQ60B9V1B / RXS60F3V1B FFQ60B9V1B / RXS60F4V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 5.80 (3) 5.80 (3)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,035 1,035
  EER   2.80 2.80
  COP   2.81 2.81
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
    Θέρμανση   D D
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 7.00 (4) 7.00 (4)
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°