Πίνακας προδιαγραφών για FFQ-B9V / RXS-K

FFQ25B9V1B / RXS25K2V1B FFQ25B9V1B / RXS25K3V1B FFQ35B9V1B / RXS35K2V1B FFQ50B9V1B / RXS50K2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 2.50 (3) 2.50 (3) 3.4 (3) 4.7 (3)
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm     6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm     9.5 12.7
  Συμπυκνωμάτων OD mm     VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20) VP20 (Εξωτερική διάμ. 26, Εσωτερική διάμ. 20)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 365 365 650 900
  EER   3.43 3.43 2.62 2.61
  COP   3.48 3.48 2.81 2.81
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A D D
    Θέρμανση   B B D D
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 3.20 (4) 3.20 (4) 4.5 (4) 5.5 (4)
Σημειώσεις (1) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (5) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°