Πίνακας προδιαγραφών για FHA-A / RZQG-L(8)Y1

FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L8Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG71L8Y1B FHA71AVEB / RZQG71L8Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L8Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L8Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L8Y1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG100L8Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L8Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L8Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG125L8Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG125L8Y1B FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQG125L8Y1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L8Y1B
Ψύξη χώρου SEER   5.10 5.10 6.86 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 467 467 347 467 652 652 652 652 652 824 824 824 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.0 12.0 12.0 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A++ A A A A A A A A A A
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.00 6.00 7.60 6.00 11.3 11.3 11.30 11.30 11.30 12.7 12.7 12.7 12.71
  SCOP/A   3.80 3.80 4.32 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A A A+ A A A A A A A A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,211 2,211 2,463 2,211 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,683 4,683 4,683 4,683
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m       (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m   (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m       (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ       (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (3) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW     6.80 (1)
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh     890
  EER       3.82 (3)
  COP       4.13 (3)
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη       A
    Θέρμανση       A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW     7.50 (2)