Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RR-BV3

FHQ71CAVEB / RR71B8V3B FHQ100CAVEB / RR100B8V3B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.1 (3) 9.8 (3)
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 15.9 15.9
  Συμπυκνωμάτων Εξ.Διάμ. mm 26 26
Ονομαστική απόδοση EER   2.63 2.61
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,350 1,875
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   D D
Σημειώσεις (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες) (1) - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (ονομαστικές συνθήκες)
  (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό) (2) - Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)
  (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (4) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°