Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXL-K

FHQ35CAVEB / RXL35K2V1B FHQ50CAVEB / RXL50K2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.4 1.7
  Μέγ. kW 4.0 5.8
  Ονομ. kW 3.40 5.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 475 785
  EER   3.58 3.18
  COP   3.96 3.35
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.00 6.00
  Ελάχ. kW 1.3 1.6
  Μέγ. kW 5.1 6.8
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°