Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RXS-K

FHQ35CAVEB / RXS35K2V1B FHQ50CAVEB / RXS50K2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW 3.4 5.0
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 475 785
  EER   3.58 3.18
  COP   3.96 3.35
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A B
    Θέρμανση   A C
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW 4.0 6.0
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°