Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-C / RZQG-L9V1

FHQ100CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L9V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG100L9V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ71CAVEB / FHQ71CAVEB / RZQG125L9V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L9V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ονομ. kW   6.8 9.5   12.0     13.4
Ψύξη χώρου SEER   6.95 6.95 6.11 6.11 6.01 6.01 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 343 343 545 545 699 699 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ A++ A++ A++ A+ A+ B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 7.60 11.30 11.30 14.13 14.13 12.71
  SCOP/A   4.32 4.32 4.61 4.61 4.23 4.23 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A+ A++ A++ A+ A+ A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,463 2,463 3,432 3,432 4,677 4,677 4,683
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh   890 1,245   1,790
  EER     3.82 3.81   3.35     3.31
  COP     4.13 4.15   3.89     3.63
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη     A A   A
    Θέρμανση     A A   A
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ονομ. kW   7.5 10.8   13.5     15.5
Σημειώσεις   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ   (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ     (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
    (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°   (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°     (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°