Πίνακας προδιαγραφών για FHQ-CB / RZQG-L(8)Y1

FHQ100CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ71CBVEB / RZQG71L8Y1B FHQ100CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ71CBVEB / FHQ71CBVEB / RZQG100L8Y1B FHQ71CBVEB / FHQ71CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ125CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / FHQ35CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / FHQ50CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ60CBVEB / FHQ60CBVEB / RZQG125L8Y1B FHQ140CBVEB / RZQG140L7Y1B
Ψύξη χώρου SEER   6.95 5.10 5.10 5.10 6.86 6.11 6.11 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.01 6.01 5.10 5.10 5.10
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 343 467 467 467 347 545 545 652 652 652 652 652 824 699 699 824 824 824
  Απόδοση Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++ B B B A++ A++ A++ B B B B B B A+ A+ B B B
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 7.60 6.00 6.00 6.00 7.60 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 12.71 14.13 14.13 12.71 12.71 12.71
  SCOP/A   4.32 3.80 3.80 3.80 4.32 4.61 4.61 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.23 4.23 3.80 3.80 3.80
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+ A A A A+ A++ A++ A A A A A A A+ A+ A A A
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,463 2,211 2,211 2,211 2,463 3,432 3,432 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,683 4,677 4,677 4,683 4,683 4,683
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW         6.8 9.5               12.0         13.4
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh         890 1,245               1,790         2,025
  EER           3.82 3.81               3.35         3.31
  COP           4.13 4.15               3.89         3.63
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη           A A               A         A
    Θέρμανση           A A               A         A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW         7.5 10.8               13.5         15.5
Σημειώσεις         (1) - Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας είναι σύμφωνη με την Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση 2002/31/EC (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ               (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ         (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
          (2) - Τα SEER και SCOP είναι σύμφωνα με το EN 14825 (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°               (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°         (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°