Πίνακας προδιαγραφών για FTX-KV / RX-K

FTX20K2V1B / RX20K2V1B FTX20K2V1B / RX20K5V1B9 FTX20K2V1B / RX20K5V1B FTX20K5V1B / RX20K2V1B FTX20K5V1B / RX20K5V1B9 FTX25K2V1B / RX25K2V1B FTX25K2V1B / RX25K5V1B9 FTX25K2V1B / RX25K5V1B FTX25K5V1B / RX25K2V1B FTX25K5V1B / RX25K5V1B9 FTX35K2V1B / RX35K2V1B FTX35K2V1B / RX35K5V1B9 FTX35K2V1B / RX35K5V1B FTX35K5V1B / RX35K2V1B FTX35K5V1B / RX35K5V1B9 FTX50KMV1B / RX50KV1B FTX60KMV1B / RX60KV1B FTX71KMV1B / RX71KV1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW       1.3 1.3       1.3 1.3       1.3 1.3
  Μέγ. kW       2.6 2.6       3.0 3.0       4.0 4.0
  Ονομ. kW 2.0 2.0 2.0 2.00 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50 2.50 3.5 3.5 3.5 3.50 3.50 5.0 6.0 7.1
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 251 251 251 251 251 331 331 331 331 331 510 510 510 510 510 698 822 1,360
  EER   3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.58 3.65 2.61
  COP   4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 3.80 3.63 3.19
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη         A A       A A       A A
    Θέρμανση         A A       A A       A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 7.00 8.20
  Ελάχ. kW       1.30 1.30       1.30 1.30       1.30 1.30
  Μέγ. kW       3.50 3.50       4.00 4.00       4.80 4.80
Σημειώσεις       (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.       (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.       (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
        (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.       (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.       (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
        (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά       (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά       (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (3) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά