Πίνακας προδιαγραφών για FTXA-BB / RXA-A9

FTXA20B2V1BB / RXA20A5V1B9 FTXA25B2V1BB / RXA25A5V1B9 FTXA35B2V1BB / RXA35A5V1B9
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40
  Μέγ. kW 2.60 3.20 4.00
  Ονομ. kW 2.00 2.50 3.40
Ονομαστική απόδοση EER   4.70 4.46 4.37
  COP   5.00 5.00 4.04
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A
    Θέρμανση   A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 2.50 2.80 4.00
  Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.40
  Μέγ. kW 3.50 4.70 5.20