Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MS / 3MXM-M

FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM40M2V1B FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM40M2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.00 4.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 482 467
  EER   4.15 4.28
  COP   3.95 4.32
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A
    Θέρμανση   A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.60 4.60
Σημειώσεις (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ
  (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° (2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20°