Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MS / 3MXM-N

FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM40N2V1B FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM40N2V1B FTXJ20MV1BW / FTXJ20MV1BS / 3MXM40N2V1B FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM52N2V1B FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM52N2V1B FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM68N2V1B FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 3MXM68N2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 4.00 4.00 4.0 4.00 5.20 4.00 6.00
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 482 467 482 471 593 457 787
  EER   4.15 4.28 4.15 4.25 4.38 4.38 3.81
  COP   3.95 4.32 3.95 4.05 4.42 4.04 3.88
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A
    Θέρμανση   A A A A A A A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 4.60 4.60 4.60 6.80 6.80 6.50 7.80
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m   (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξωτερική θερμοκρασία: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. Πληροφορίες για σειρά στάνταρ απόδοσης. Χρησιμοποιούνται οι ανοχές Eurovent 2015.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.   (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά