Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MS / 4MXM-A

FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 4MXM80A2V1B
Απόδοση ψύξης Ονομ. kW 7.50
Ψύξη χώρου SEER   6.92
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 380
  Απόδοση Pdesign kW 7.50
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A++
Θέρμανση χώρου (Μέσο κλίμα) Απόδοση Pdesign kW 6.46
  SCOP/A   4.02
  Κατηγορία ενεργειακής αποδοτικότητας   A+
  Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/a 2,245
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 908
  EER   4.13
  COP   3.32
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   C
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 10.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά