Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-MS / RXJ-N

FTXJ50MV1BS / RXJ50N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 1.40
  Μέγ. kW 5.50
  Ονομ. kW 4.80
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 716
  EER   3.35
  COP   3.65
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A
    Θέρμανση   A
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 5.80
  Ελάχ. kW 1.10
  Μέγ. kW 7.00
Σημειώσεις (1) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (2) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (3) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (4) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά