Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R / RXM-N

FTXM71R2V1B / RXM71N2V1B
Απόδοση ψύξης Ελάχ. kW 2.30
  Μέγ. kW 8.50
  Ονομ. kW 7.10
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1,172
  EER   3.03
  COP   3.19
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   B
    Θέρμανση   D
Απόδοση θέρμανσης Ονομ. kW 8.20
  Ελάχ. kW 2.30
  Μέγ. kW 10.20
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.