Πίνακας προδιαγραφών για FTXM-R / RXM-R

FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B FTXM42R5V1B / RXM42R2V1B FTXM42R2V1B / RXM42R2V1B FTXM42R5V1B / RXM42R5V1B FTXM42R2V1B / RXM42R5V1B FTXM50R2V1B / RXM50R5V1B FTXM50R2V1B / RXM50R2V1B FTXM60R2V1B / RXM60R5V1B FTXM60R2V1B / RXM60R2V1B FTXM71R2V1B / RXM71R2V1B
Απόδοση σε λειτουργία ψύξης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.30
  Ονομ. kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.40 3.40 4.20 4.20 4.20 4.20 5.00 5.00 6.00 6.00 7.10
  Μέγ. kW 2.60 2.60 3.20 3.20 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 8.50
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Ελάχ. kW 1.30 1.30 1.30 1.30 1.40 1.40 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 2.30
  Ονομ. kW 2.50 2.50 2.80 2.80 4.00 4.00 5.40 5.40 5.40 5.40 5.80 5.80 7.00 7.00 8.20
  Μέγ. kW 3.50 3.50 4.70 4.70 5.20 5.20 6.00 6.00 6.00 6.00 7.70 7.70 8.00 8.00 10.20
Ονομαστική απόδοση Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 219 219 278 278 402 402 485 485 485 485 679 679 885 885 1,172
  COP   5.00 5.00 5.00 5.00 4.04 4.04 4.12 4.12 4.12 4.12 4.00 4.00 3.61 3.61 3.19
  EER   4.57 4.57 4.50 4.50 4.23 4.23 4.33 4.33 4.33 4.33 3.68 3.68 3.39 3.39 3.03
  Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση Ψύξη   A A A A A A A   A   A A A A B
    Θέρμανση   A A A A A A A A A A A A A A D
Σημειώσεις (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας     (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας   (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας (1) - Δείτε το ξεχωριστό σχέδιο για το εύρος λειτουργίας
  (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά     (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά   (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (2) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά
  (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m     (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m   (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσ. θερμοκρ.: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (3) - Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 27°CDB, 19°CWB, εξ. θερμοκρ.: 35°CDB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.
  (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.     (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.   (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m. (4) - Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στα εξής: εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB, εξωτερική θερμοκρασία: 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m, υψομετρική διαφορά: 0m.